lørdag 21. juni 2008

Jeg har blitt tagget !!

Denne gangen fra Carina


her er oppgaven:"Plukk opp nærmeste bok, og åpne på side 123. Finn den femte setningen og publiser de følgende tre setningene. Tagg fem personer og skriv hvem som tagget deg"

Den nærmeste boken var Danmarks Melodibok som min mormor fikk i 1923
og dette er fra sangen s 123 "I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme."

Hvor staar Fuldmaanen over Kløverengen
saa dejlig som i Bøgens Fædreland!
Du danske, friske Strand
hvor Dannebrogen vajer,
Gud gav os den,- Gud giv den beste Sejer!
Dig elsker jeg ! Danmark, mit Fædreland!

Da skal jeg tagge 5 personer og jeg velger disse:
papirengelen
Katrineev
Frk.Tetlie
Anette (broggis)
Pilfinken
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...